460 000 американци са подали молби за помощи при безработица през миналата седмица, сочат данните на министерството на труда в САЩ.

В сравнение с предходната седмица молбите са намалели с 14 000, но анализатори очакваха по-голям спад – до 455 000.

Според данните на министерството на труда, има компании, които продължават със съкращенията и закриването на звена, най-вече производствени.

Броят  на трайно безработните американци, според данните, продължава да намалява, като е достигнал най-ниското ниво от 27 март. Според статистиката на министерството на труда, трайно безработните са били 4.61 милиона души в края на миналата седмица. Bloomberg