Потреблението на електроенергия не е намаляло с 50, а с 5 на сто, каза в Каварна министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Така той опроверга информация, изнесена вчера от представител на НЕК. Министърът отдаде пропуска на човешка грешка, като в документите е добавена една нула след реалната цифра.

Цената на тока на външните пазари е паднала два пъти, каза още министър Димитров, което ощетява България, като един от най-големите износители в региона.

Петър Димитров взе участие в кръгла маса на тема „Развитието на ветроенергийните паркове в България - заедно с опазване на природата". Във форума се включиха орнитолози и еколози, учени от БАН, представители на държавната и местна власт и производители на екологична енергия.

До 2020 година 16 на сто от енергията, която използва България, трябва да бъде от възобновяеми източници, сочат директивите на ЕС. Вятърната енергетика е реалният шанс на страната да достигне предписаното. В момента имаме 72 вятърни централи, посочи Димитров, инсталираната мощност е 113 мегавата. 41 от тях са на територията, на която енергия разпределя дружеството Е.ОN.

Общините Каварна, Балчик и Шабла произвеждат 45 процента от вятърната енергия на България. Интересът към инвестиции в сектора е огромен, подчерта Димитров, в момента има заявки за произвеждане на 5200 мегавата.