С 9.8% намалява производството на месни изделия в България през третото тримесечие на 2009 година. На годишна база спадът в производството е с 2% показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД към Българската стопанска камара.

Вносените през третото тримесечие количества месо и местни продукти са се увеличили  с 27%, а износените продукти – над 2 пъти. За деветте месеца до септември 2009 година вносът е отбелязал ръст от 6.9%, а износът – 65.4%.

Отрицателното външнотърговско салдо се влошава с 3.4% през третото тримесечие. Нарастват продажбите на месо от птици, а на колбаси, говеждо и свинско месо - намаляват.