СПАРКИ АД Русе ще предложи на инвеститорите до 10% от капитала си, което се равнява на 300 хил. акции. Проспектът е внесен в КФН като прогнозите са IPO-то да се състои през януари-февруари 2008 г. Мениджър на емисията е „София интернешънъл секюритис”, а ко-мениджър - Банка ДСК. Методът на предлагане ще бъде бук билдинг. Както вече DarikFinance.bg съобщи, продажбите на СПАРКИ-Русе от основна продукция – заварени конструкции - за тази година се очаква да възлязат на 50 млн. лв., което е 60 процента ръст спрямо 2006 г. Прогнозираната печалба за 12-те месеца е 9 млн. лв.

В интервю за DarikFinance.bg Станислав Петков, Председател на Надзорния съвет на СПАРКИ АД, очертава перспективите пред дружеството.


Как бе постигнат този внушителен ръст от 60% при приходите от продажби на продукция на СПАРКИ АД- Русе?

Темповете на ръст се дължат на няколко неща: доброто качество на продуктите ни, второ, добрата организация на производството, която ни дава възможност да бъдем достатъчно гъвкави, за да отговорим на изискванията за ръста и качеството на производството на нашите клиенти. В последните години в бранша се наблюдава сериозен бум и клиентите търсят доставчици, които могат да издържат на динамиката на пазара. Отчитайки факта, че сме тръгнали от относително ниска база, не е много трудно първите години поне да се постигат и високи ръстове.

Очакваме след 2 години да направим около 78 млн. лева продажби, или 60% ръст спрямо 2007 г., като желанието ни е да можем да поемаме поръчки от различни клиенти, да бъдем достатъчно гъвкави и по този начин да избягваме, до колкото това е възможно, определени пазарни цикли. Тъй като частите, които ние произвеждаме, се влагат в най-различни изделия, се стараем максимално да диверсифицираме както изделията, така и клиентите, като по този начин да намалим риска за предприятието. Защото ако правите само една част за един клиент, ако изведнъж този продукт престане да се търси, става неприятно.

В кои страни се изнася произведеното от СПАРКИ АД?

Ние доставяме за клиенти основно във Франция, Германия, Англия, САЩ. Един от най-големите големите ни клиенти е групировката Haulotte - това е вторият по големина в света производител на самоходни повдигачи, които се ползват в строителството и складовото стопанство. В Европейския съюз съществува директива, съгласно която при строителни работи над 2,5 метра, е забранено ползването на стълба и от гледна точка на изискванията за охрана на труда работникът трябва да използва повдигач, за да извърши конкретната задача.

Други компании, с които работим са Atlas Copco, Terex Atlas, Liebherr, Manitex - това са компании, листвани на световните борси и които правят обороти между 700 милиона и няколко милиарда евро. С всичките тези компании имаме дългосрочни планове и графици, по които доставяме продукция си.

Плановете са на тригодишна база и се обновяват ежемесечно, знаем какви детайли, в кой техен завод и в какви срокове трябва да бъдат доставени.

Наред с това работим съвместно и по създаване на нови продукти още от идейния проект до крайния продукт. Това ни дава възможност да отчетем технологичните особености на нашето предприятие, да преценим дали дадена конструкция отговаря на технологичните ни възможности, при което постигаме максимална производителност. Тогава и цената на произведения детайл или машина е конкурентна.

В публичното пространство огласихте намеренията си за разработване на нови продукти и завършени изделия...

За тези 7 години от опита ни с клиентите, които изброих, сме постигали решаването на все по-сложни и по-сложни технически задачи. Това подхранва нашата амбиция да разработваме и създаваме завършени продукти и е логичен път към изготвянето на цяло изделие. Ще бъдем горди, когато това стане. Всеки инженер мечтае да направи сложно изделие.

Във всеки проспект за публично предлагане на акции има раздел за рисковете, които биха могли да доведат до неуспех на  набелязаните цели. Какви са рисковете при вас?

Рисковете за нашето производство не са специфични само за нас. Повишаването на цените на суровините рефлектира върху всички участници на пазара. Прекаленото поскъпване на материалите, основно това са различни видове стомани, горивата, може да доведе до забавяне на ръста на производството. И тук трябва да спомена предимството, че клиентите, на които доставяме са компании от световен мащаб, които пласират продукцията си на пазарите в целия свят.

Кризите по света имат цикличен характер. Когато един пазар е в криза, друг върви добре, и обратно. И тъй като нашите клиенти продават в Америка, Европа, Азия, Южна Америка и Австралия, считаме, че тези рискове не могат да окажат съществено влияние върху производството. Друга опасност е дефицитът на квалифицирана работна ръка, на което ние отговаряме със сериозна програма за привличане и обучаване на кадри.

През 2004 г. създадохме Център за професионално техническо обучение на заварчици, шлосери и оператори на машини, което бе финансирано по програма за публично частно партньорство (PPP) съвместно с немската банка DEG. В този център годишно обучаваме между 80 и 100 души в тези професии, като най-добрите от тях остават на работа при нас. Планираме в следващите 3 до 5 години да създадем още 350 нови работни места.

В момента в СПАРКИ АД работят 900 души. Обучаваме и студенти, инженери, работим в тясно сътрудничество с Техническия университет в Русе. За нас е особена чест, че те ни наградиха със Златен медал по случай 100–годишнината от създаването на фирмата.

Предвиждате ли големи инвестиции в ремонт на сградния фонд и производствените цехове?

През последните 5 години ремонтираме сградите, в които се извършва производството. Обновихме два стари цеха, създадохме около 12 хил. кв.м. работни площи, пуснахме един нов цех за заварки с 80 работни места.

Очаквате ли Комисията за финансов надзор да има забележки по проспекта ви и в какви срокове се надявате той да получи одобрение?

Надяваме се Комисията за финансов надзор да изкаже становището си по нашия проспект в най-скоро време. Знаем, че винаги има забележки и се надяваме те да не са особено трудни за отстраняване. Предполагам, че до дни ще получим отговор от КФН и през януари-февруари, вече да е одобрен проспектът и да осъществим предлагането на предвидените акции на борсата.

Ще се търси ли привличането на големи инвеститори като Уникредит Булбанк и Julius Baer, както постъпи СПАРКИ ЕЛТОС АД?

При всички положения ще се търсят и такива инвеститори. Доколкото съм запознат, инвеститори от типа на Julius Baer инвестират в компании, които вече са листнати на борсата. На този етап предвиждаме да предложим до 300 хил. акции, а след като компанията започне да се търгува на борсата, в зависимост от потребностите от капитал и от това как се изпълняват нашите инвестиционни планове, може и да помислим в бъдеще за следващи увеличения на капитала от типа на това на СПАРКИ ЕЛТОС АД.

Какво борсово бъдеще предричате на акциите на СПАРКИ АД?

Предричам светло бъдеще, тъй като бизнес плановете ни водят към такива изводи. Предвиждаме увеличение на продажбите и съответно, на печалбата. Освен това опитът ни показва, че инвеститорите все повече обръщат внимание на доброто корпоративно управление на компаниите. Добрите резултати, съчетани с отговорно корпоративно управление са основните показателите, по които инвеститорите оценяват едно дружество, ето защо мисля, че няма да ги разочароваме.

***

На 7 декември СПАРКИ АД отбеляза 100-годишнината от основаването на компанията. Предприятието е създадено през 1907г. като машинна фабрика „Евгени Мюлхауп и Сие” и е започнало с производството на различни видове земеделски машини и части за мелнично оборудване. След национализацията се преструктурира в машиностроителен завод „Георги Димитров” и се разраства значително, като основната част от продукцията се изнася за страните от Източна Европа. През 80-те години започва производството на кари с висока проходимост. През 1997г. предприятието е обявено за ликвидация, след което е закупено от СПАРКИ ГРУП чрез приватизация е преименувано от Агромашина ЕАД на СПАРКИ АД. От 2001 г. в СПАРКИ АД се инвестира интензивно и предприятието се специализира в производството на заварени стоманени конструкции за багери, кранове и други големи пътностроителни машини. 95% от приходите на дружеството са формирани от износ за Европа.