Продажбите на СПАРКИ- Русе от основна продукция – заварени конструкции - за тази година се очаква да възлязат на 50 млн. лв., което е 60 процента ръст спрямо 2006 г. Прогнозираната печалба за 12-те месеца е 9 млн. лв. Това съобщи председателят на надзорния съвет на СПАРКИ Елтос АД Станислав Петков. В момента СПАРКИ АД има над 20 клиенти, сред които са световноизвестни производители на строителни машини от Франция, Германия, Англия, САЩ. Заводът в Русе се развива и предлага все по-комплексни решения, като се предвижда до 5 години да прави и крайни изделия, предимно земеделска техника, съобщиха от ръководството.

През 2008 г. се предвижда да бъдат инвестирани 20 млн. лв. за осъвременяване на цеховете и закупуване на нови машини.

Очаква се в началото на следващата година мажоритарният собственик - СПАРКИ Груп да предложи на Българска фондова борса до 10 процента от капитала на русенското предприятие. Цената на предлагането ще бъде определена по метода бук билдинг. София интернешънъл секюритис е водещ мениджър на емисията, а Банка ДСК – водещ мениджър.

СПАРКИ АД притежава сертификат за качество ИСО 9001 от 2003-та година, ръководството очаква до 1 година да получи и сертификат ИСО 14 001.