Европейската комисия представи стратегия за насърчаване на достъпа до финансиране за малки и средни предприятия.

Новият регламент ще улесни инвеститорите в рисков капитал при набирането на средства в цяла Европа в полза на новосъздадените предприятия.

Подходът е съвсем обикновен: след като бъдат изпълнени дадени изисквания, всички управители на фондове, които отговарят на тях, имат право да набират средства под общото наименование "Европейски фонд за рисков капитал" в целия ЕС.

Вече няма да е наложително те да отговарят на сложните изисквания, различни за всяка държава членка.

Единният правилник, за фондовете за рисков капитал ще им даде възможност да привличат повече капитал и да се разрастват.

Мерките включват 1.4 милиарда евро нови финансови гаранции по Програмата за
конкурентоспособност на предприятията. Освен това Европейската инвестиционна банка ще запази кредитирането за МСП приблизително на нивото от 2011 г. - 10 милиарда евро.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние заяви: "В Европа се нуждаем от повече рисков капитал. Като помага на дружествата да станат по-иновативни и конкурентоспособни, рисковият капитал ще създаде европейските предприятия на бъдещето. За да бъдат в подкрепа на най-обещаващите новосъздадени предприятия, фондовете за рисков капитал трябва да се разраснат и инвестициите им да бъдат диверсифицирани. Днешните предложения ще помогнат за развитието на този пазар."

Икономическият успех на Европа в голяма степен зависи от растежа на малките и средни предприятия, тъй като те създават повече от половината добавена стойност в нефинансовия сектор на икономиката и осигуряват 80 процента от всички нови работни места в Европа през последните пет години.

Рисковият капитал, който осигурява финансиране на ранен етап за новосъздадените предприятия, съставлява важен източник на дългосрочни инвестиции за нови и иновативни малки и средни предприятия.

Въпреки това, малкият размер на фондовете и ограничените им ресурси не дават възможност на рисковия капитал да играе по-значима роля при финансирането на новосъздадени предприятия.

В резултат МСП продължават да зависят от краткосрочните банкови заеми. В контекста на настоящата криза обаче, за която е характерен спад на кредитирането за реалната икономика, може да бъде много трудно за такива дружества да получат достъп до тях.

Фактите на разположение на комисията показват, че дружество, в което е инвестиран дългосрочен рисков капитал, е по-успешно от друго, което трябва да разчита на краткосрочно финансиране от банки.

Това най-често се обяснява с детайлното проучване, което предприемат фондовете за рисков капитал преди да инвестират в дадено дружество.

Средностатистическият европейски фонд за рисков капитал всъщност е малък, далеч под оптималния размер, необходим за една диверсифицирана инвестиционна стратегия, способна да предостави значителни средства на отделните дружества и така да даде реален резултат.

Докато средният по размер фонд за рисков капитал в Европейския съюз разполага с около 60 милиона евро, в САЩ тази сума възлиза средно на 130 милиона евро .

Икономическите проучвания показват, че фондовете за рисков капитал допринасят значително за секторите, в които инвестират, след като размерът им достигне средно 280 милиона евро.

Освен това фондовете за рисков капитал в САЩ инвестират средно около 4 милиона евро във всяко дружество, докато европейските фондове не могат да съберат повече инвестиции от средно 2 милиона евро на дружество.

Капиталовите инвестиции на ранен етап възлизат на около 2.2 милиона евро на дружество, докато в ЕС те са средно 400 000 евро на дружество.

По-големият размер на фондовете за рисков капитал означава повече капитал за отделните дружества и възможност на фондовете да се профилират в конкретни сектори, като например информационни технологии, биотехнологии или здравеопазване.