Договор за поддръжка и обновяване на софтуер сключи Специализирани Бизнес Системи АД с Националния Осигурителен Институт.

Контрактът е по линия на обществена поръчка, проведена след открита процедура за възлагане на дейността. Компютърната компания ще получи 218 904 лева за изпълнение на ангажиментите си. Те включват и доставка на антивирусни програми, гаранционно поддържане и обновяване на софтуера, с който работи института.

Специализирани Бизнес Системи има 17- годишна история, притежава сертификат ISO 9001- 2000 и е първият официален вносител на китайски автомобили в България.

На фондовата борса днес акциите на компанията се търгуваха на средна цена от 140 лева, което е понижение с 3.14% от стойността им при предишната сесия.