10 обвинителни акта за източване на средства от европейските фондове е внесло само през юли специализираното звено за разследване на такива злоупотреби в прокуратурата. Това съобщи ръководителят на звеното Ангелина Митова, която пое поста от министъра на правосъдието Маргарита Попова. Прокуратурата разследва 800 случая по схемите за единно плащане на площ в Държавен фонд „Земеделие".

След срещата на представителите на ОЛАФ, Държавен фонд „Земеделие" и прокуратурата към обвинението са изпратени по списък 98 проекта, а целта на срещата е била да се съпоставят книгите на длъжниците и преписките, като се е установил значителен брой невписани нарушения от служителите на фонда, обясни Ангелина Митова.

В момента звеното работи по 1036 преписки. 53 са наказателните производства за злоупотреби по програма САПАРД, още толкова са и преписките за пари от същата програма, а звеното работи и по 800 преписки, образувани за злоупотреби по схемите за единно плащане на единица площ.

Само през юли звеното е внесло в съда 10 обвинителни акта, в това число споразумения и освобождаване от наказателна отговорност срещу глоба. Два от тези обвинителни акта са за източване на пари по програмаЛеонардо да Винчи", по същата програма е и едно споразумение за 1,5 година условно. Други два от обвинителните актове са за средства по програма САПАРД, както и още три предложения за глоба и две  споразумения по същата програма. „

Прокуратурата води пет разследвания и срещу конкретни длъжностни лица от ДФ „Земеделие", освен делата срещу изпълнителните директори - едно по програма „Леонардо да Винчи" и четири по програма САПАРД. Две или три дела ще бъдат прекратени заради Закона за амнистията, обясни заместник градският прокурор Божидар Джамбазов и посочи, че има драстично несъответствие между максималния размер на глобата от 5000 лв., която прокуратурата е длъжна да приложи, и милионите левове източени средства от същите лица.

Митова обясни, че на срещата с ОЛАФ и ДФ "Земеделие" са поискани регистрите на длъжници и по други проекти, за да се установи колко пари са взимали едни и същи лица по различни програми.