Съветът на директорите на Спиди АД планира да раздаде 4 446 600 лева като дивидент или по 1 лев на акция, средствата ще дойдат от печалбата за 2013 г. в размер на 8 827 000 лева.

 

На следващото Общо събрание на акционерите на компанията на 14 Май 2014 г. ще бъдат представени сделките за придобиване на дъщерните дружества на ГеоПост в България и Румъния и ще се търси одобрение за привличане на заемно финансиране за целта.

 

На 20 март 2014 г. Спиди АД обяви, че е подписано предварително споразумение за придобиване на 100% от капитала на „Дайнамик Парсъл Дистрибюшън” СА (Румъния) и 100% от капитала на „Геопост България” ООД.

 

Двете дружества са дъщерни на френската компания ГеоПост СА и турската Геопост Юртичи Карго Сервизи АС и оперират на румънския и българския пазар на куриерски услуги.

 

Тези сделки ще позволят на Спиди да разшири бизнеса си на регионалния Балкански пазар и да предлага нов обхват на услугите, които ще дадат възможност за по-комплексно обслужване на нуждите на клиентите.

 

Двете придобивания са на стойност от 26,4 милиона лева, а първоначалните инвестиции в Румъния ще възлязат на 6 милиона лева. Общата инвестиционна програма от 32,4 милиона лева ще бъде финансирана с увеличение на капитала и инвестиционен заем.

 

През изминалата седмица Съветът на директорите на Спиди АД обяви свое решение за увеличение на капитала на дружеството с до 20,45 милиона лева чрез издаване на 889 320 акции с емисионна цена от 23 лева. Дружеството планира да изтегли и 7-годишен инвестиционен заем в размер до 13,1 милиона лева, за да дофинансира инвестиционната си програма.