Рано тази сутрин генераторът на шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” бе изключен от енергийната система на страната, съобщи Дарик радио. Реакторът на блока е разтоварен до минимално ниво на мощност в съответствие с технологичните изисквания.

Причината за спирането е необходимост от отстраняване на констатиран пропуск на пара от тръбопровод в машинна зала (конвенционалната част на централата). Планиран е необходимият обем ремонтни дейности, които се очаква да приключат в рамките на следващото денонощие. Повредата няма отношение към системите за безопасност на реактора на шести енергоблок. Няма промени в радиационната обстановка на площадката и в района на АЕЦ “Козлодуй”.

За спирането на шести блок незабавно са уведомени Централно диспечерско управление и Агенцията за ядрено регулиране. Пети енергоблок работи със 100 процента натоварване на мощността.