Международната рейтингова агенция Standard & Poor's вчера понижи дългосрочния и краткосрочния суверенен кредитен рейтинг на Унгария с една степен – от "ВВВ-/А-3" до "ВВ+/В". Това поставя рейтингите в т.нар. категория боклук /с висок риск/. Прогнозата по рейтинга е "негативна".

S&P отбелязва, че предвидимостта на унгарската политика не е висока и намалява, което се отразява на перспективите на растежа на страната в средносрочен период. Има 1/3 риск, според агенцията, рейтингът да бъде понижен отново в рамките на следващата година.

Шансът инвеститорите да бъдат възмездени в случай на фалит по дълга на Унгария S&P's оценява на около 50 – 70%. Агенцията се заканва да следи отблизо фискалните и външни резултати на Будапеща.

Понижен е и рейтингът на централната банка на Унгария, от BBB- на BB+. Според анализаторите, действията на правителството отслабват независимостта на институцията и усложняват инвестиционната среда. Това може да доведе до негативен ефект върху инвестициите и фискалното планиране. Като цяло, провежданата от правителството политика можела да доведе до институционална несигурност.

S&Ps коментира също, че банковото кредитиране може да отслабне заради решенията, взети в последните месеци. Негативно агенцията оценява и вдигането на данъците за телекомите, в енергетиката, финансовия сектор и търговията, които щели да депресират инвестициите и създаването на нови работни места.

Предвид несигурността в световната икономика, малката отворена икономика на Унгария с подобни политики се излагала на още по-голям риск.

Агенцията отбелязва, че след /негативното/ едностранно действие, принуждаващо банките да поемат разликите във валутния курс по ипотеките, сключени в чужда валута, правителството след това е показало склонност да си сътрудничи с банковия сектор.

Позитивно се разглежда възможността Унгария да си сътрудничи с Международния валутен фонд. След като преговорите с Фонда са били прекратени през декември, имало сигнали, че правителството е готово да ги възобнови през януари.

Текущата сметка на Унгария е на плюс, но Унгария все още е изправена пред съществена необходимост от рефинансиране, особено в кратък период, докато правителството започва да погасява дълговете си към МВФ и ЕС. Правителственият дълг се оценява да достигне 70% от БВП към края на 2011 г., което е висок процент за страна като Унгария.

Правителството е обърнало обратно пенсионната реформа, започнала през 1997 г., като е насочило в бюджета активите на частните пенсионни фондове, през 2010 г. равняващи се на 9.8% от БВП. Този ход според агенцията е не довел до подобряване на унгарските публични финанси.

Около 40% от унгарският дълг, деноминиран във форинти, се държи от нерезиденти. Историята е показала колко бързо ДЦК могат да се разпродават, ако доверието на инвеститорите спадне, което ще доведе до засилен натиск върху платежния баланс. Унгария според S&P's е необичайно уязвима за внезапни изменения на капиталовите потоци.

Нещо повече – 50% от унгарския дълг е деноминиран в чужда валута, което прави дълговата тежест изключително уязвима за флуктоации във валутния курс. Друга област на риск са теглените от унгарските домакинства кредити в чужда валута.

Рейтинговата агенция признава, че унгарската икономика е сравнително развита, в страната работната сила е много високо квалифицирана, а икономическата и експортната структура са относително добре диверсифицирани. Но въпреки това S&P's твърди, че унгарската икономика е изложена на рискове от външни шокове, които например, биха могли да доведат до съществен спад в експозициите на нерезиденти в унгарски ДЦК, което пък ще има негативни ефекти върху баланса и ще попречи на икономическото развитие – неща с негативна динамика спрямо публичния дълг.

Рейтинговата агенция завършва, че ако мнозинството в парламента насърчи инвестициите с програма за структурни реформи като предлагания план Калман, негативният натиск върху рейтинга може да изчезне и дори да се обърне.