ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

 

Вчерашната сесия на валутните пазари беше белязана от срещите на две от водещите централни банки, но до големи изненади предвид взетите решения и последващите коментари от страна на институциите не се стигна. Първа обяви своята лихва Английската централна банка, която остави нивото на заемния ресурс на предишната му стойност от 0.50%. Тъй като това решение беше очаквано от мнозинството пазарни участници, по-голям интерес се очакваше да предизвика евентуална промяна в размера на предвидените за обратно изкупуване и гарантиране ценни книжа от страна на институцията. И тук обаче, членовете й бяха единодушни, след като прецениха, че не е необходимо увеличение на 175-те милиарда паунда, с които да се подпомогне ликвидността във финансовия сектор. Именно това решение на Английската централна банка беше причина за поскъпването на паунда спрямо голяма част от останалите основни валути до края на сесията.

Силно волатилна беше търговията при канадския долар, въпреки че централната банка на страната остави лихвения си процент на предходното му равнище от 0.25%. Решението беше очаквано от пазарните участници, като същевременно последващите коментари от страна на институцията също не се различаваха значително от изявленията по време на предишната среща. Според централната банка лихвите най-вероятно ще останат на рекордното си дъно поне до началото на следващата година, което най-вероятно ще продължи да оказва натиск върху канадския долар особено срещу по-високодоходните валути.

Щатският долар продължи спада си спрямо еврото, доближавайки се все повече до дъното от миналия декември при 1.4717. След като в началото на седмицата излязоха от 3-месечния си рейндж спрямо единната валута, „зелените пари” попаднаха под силен натиск в условия на висок риск апетит сред инвеститорите и търсенето на високодоходни активи. Вчера 3-месечният доларов ЛИБОР достигна ново рекордно дъно, с което в момента междубанковите лихви по американската валута са по-ниски дори от тези на японската йена и швейцарския франк.

В условия на засилен риск апетит сред пазарните участници фундаменталните фактори са във вреда на долара, поне докато лихвите в САЩ се намират на рекордно в своята история дъно.

 

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

 

EUR/USD

Open – 1.4557; High – 1.4613; Low – 1.4502; Close – 1.4581

Евро/долар продължи да се придвижва към върха от декември 2008 година при 1.4717, след като в началото на седмицата излезе от над 3-месечния си рейндж. Въпреки че цел на целия възходящ тренд от началото на март насам са нивата около 1.50-1.51, 1.4717 също има потенциал да ограничи ралито на двойката.

През последните няколко дни евро/долар се намира в зоната на свръх продажбите на по-ниските времеви мащаби, което носи известен риск за корекция на последната силна възходяща вълна. Краткосрочна подкрепа представлява вчерашното дъно при 1.4502, следвано от 1.4466 и предишната съпротива на върха при 1.4447.

 

GBP/USD

Open – 1.6543; High – 1.6685; Low – 1.6479; Close – 1.6649

Паунд/долар срещна съпротива от зоната около 1.6660 по време на вчерашното си рали. В средносрочен план преодоляването на това ниво ще бъде от особено значение за развитието на търговията при кабела. Пробив ще отведе двойката до 1.7041, а докато цената е разположена под този връх, има вероятност за образуване на „глава и рамене”, което ще бъде сигнал за обръщане на възходящия тренд през последните месеци.

 

USD/JPY

Open – 92.02; High – 92.25; Low – 91.41; Close – 91.70

Затварянето в непосредствена близост до дъната около 91.70 оставя тяхното преодоляване като първа цел пред долар/йена в посока надолу. При успех двойката ще се насочи към 87.10, където се намира най-ниското ниво за тази година.

Ако станем свидетели на корекция на низходящото движение, съпротива очакваме от тренд линията от 7 август насам, която е текущо проектирана при 92.45.

БенчМарк Финанс АД не е отговорно за загуби вследствие на инвестиции, основани на прогнози или друга информация, представена тук. Съдържанието на тази публикация не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание, гаранция или внушение от страна на БенчМарк Финанс АД, че клиентите могат да извлекат полза от представените тук стратегии или че загубите във връзка с тях могат или ще бъдат ограничени. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Клиентите следва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова, да доведе както до загуби, така и до печалби. БенчМарк Финанс АД използва публични източници на финансова информация, като не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността й след публикуване на анализите. БенчМарк Финанс АД е под надзора на Българска народна банка и Комисията за финансов надзор.