Срокът за внасяне на обвързваща оферта в конкурса за продажбата на 70% от капитала на “Параходство Български морски флот” е до 15.00 ч. на 9 януари 2008г, съобщиха от Агенцията за приватизация/АП/.
Агенцията стартира заключителния етап на двустепенния конкурс и след разглеждането на предварителната оферта, Изпълнителният съвет на Агенцията взе решение за допускане на “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД до участие в него.
АП отчита, че планираните инвестиции в индикативното предложение на българо-германския консорциум за развитието на морския флот, са по-големи от очакваните и гарантират постигането на поставените в стратегията цели. Окончателната оферта ще бъде представена след завършването на икономическия и правен анализ (дю дилиджънс) на дружеството.

Останалите срокове на заключителния етап са следните:
Извършване на огледи на активи на дружеството – 23.11.07 - 20.12.07г.
Период за провеждане на срещи с представители на дружеството, Агенцията за приватизация, Министерството на транспорта и други ведомства, имащи отношение към приватизационната процедура – 26.11.07 - 20.12.07 г.

Посещения в информационна зала – 21.11.07 - 07.12.07 г.

-------------------------

Процедурата за приватизацията на 70% от БМФ започна с приемането на стратегията за приватизация на дружеството, която беше одобрена от Народното събрание през март 2007г.

На 25 юни Агенцията за приватизация стартира конкурсната процедура за раздържавяването на дружеството чрез публично оповестен конкурс на два етапа.

През август общо 23 фирми бяха купили документация за участие в конкурса. Месец по-късно обаче, на 25 септември, само 3 фирми подадоха документи за продължаване в надпреварата. Това бяха – консорциума “Кей джи Маритай Шипинг” АД, Essar Shipping&Logistics Limited, Индия и Chartworld Shipping Corporation, Гърция;

На 12 октомври Агенцията допусна “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД да продължи конкурса, като дружеството получи право да закупи информационен меморандум и да подаде предварителна оферта.
Chartworld Shipping Corporation и Essar Shipping&Logistics Limited не бяха допуснати заради констатирани несъотвествия с процедурата.

Структура на консорциума “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД
акционери:
1. “Кей Джи Маритайм Партнърс” АД, София със 70% акционерно участие (стратегически инвеститор)
2. “Адванс пропъртис” ООД, София с 30% акционерно участие (търговец)

В стратегическия инвеститор в консорциума чартьорът - “Martrade shipping und transport” GmbH, Дюселдорф притежава 99% от акционерно участие, а корабният мениджър - “Accord ship management” Ltd, Индия е с 1% акционерно участие.