Зърнeните пазари по света

Месец февруари стартира спокойно, но все пак станахме свидетели на падане на цените на международните пазари на зърното и царевицата. В Чикаго хлебната пшеница падна с $ 6 долара до $ 206/тон, а царевицата с $ 4 до $ 146/тон. В Будапеща флуктуациите са значително по-малки, като европшеницата се търгува на 225 лв./тон, а царевицата на 192 лв./тон. Единствено слънчогледът задържа позиции с цени от 417 лв./тон.

Пшеницата в България

На ССБ имаше известно раздвижване, предвизвикано от появата на покупка за хлебна пшеница при цена от 230 лв./тон. Но задължително се търсеше първа група зърно. За съжаление по думите на наши експерти такова качество едва ли е останало сега в България, при положение, че миналогодишната реколта бе предимно 3-та група.

Иначе продажбите са на същите цени, като по-ниско качествената пшеница се предлага между 200-240 лв., а царевицата е между 190-200 лв. Слънчогледът се предлага при 390-400 лв. Търсене от страна на клиенти обаче няма.

Горива

За отбелязване е, че сделките за горива бяха сключени в не много широк диапазон. Безоловният бензин А95Н се изтъргува между 1375-1452 лв./1000 л, дизеловото гориво бе между 1358-1453 лв./1000 л, а сделките за газьол се сключиха между 1431-1434 лв./1000 л.

За отбелязване е и появата и предлагането на естествен каучук, различни видове при цена от 3250 лв./тон в опаковки от 1 кг.