На 25 февруари 2008 г. Българо-американска кредитна банка АД / БАКБ / е получила уведомление от Standard & Poor's, че кредитния рейтинг на финансовата институция е поставен под наблюдение с позитивни изгледи / Credit Watch Positive /.

Решението на Standard & Poor's се дължи на новината, че Allied Irish Banks PLC възнамерява да придобие 49.99% от акциите на БАКБ. Сделката ще приключи след получаване на всички разрешения и одобрения от компетентните институции в България и Ирландия.

Поставянето на кредитния рейтинг на БАКБ "под наблюдение" отразява потенциала за подобрение на кредитоспособността на банката в следствие на това, че AIB ще стане нейния най-голям акционер. Според Standard & Poor's no този начин пред БАКБ се откриват добри възможности да се възползва от бъдеща продуктова, оперативна, мениджърска и финансова подкрепа от AIB. Това би могло да засили пазарните позиции и финансовата стабилност на БАКБ в силно конкурентния и бързо разрастващ се банков сектор в България.

В случай че сделката приключи успешно, рейтингът на БАКБ за начало би могъл да бъде повишен с една или две стъпки. За определяне на рейтинга Standard & Poor's ще оцени стратегическото значение на БАКБ за AIB, оперативното и финансово обвързване и подкрепа от страна на AIB,стратегията, която ще бъде прилагана, както и въздействието на тези фактори върху самостоятелния и окончателен рейтинг на БАКБ.

Standard & Poor's очаква да обяви окончателния кредитен рейтинг на БАКБ след приключването на сделката, както и след разглеждане на стратегията, финансирането и мениджърската и финансова подкрепа от страна на AIB.