Писмено потвърждение на кредитния си рейтинг от Standard & Poor's получи ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД. Standard & Poor's потвърждава дългосрочния кредитен рейтинг на банката на ниво ВВ със стабилна перспектива, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на БГБ-София.

Към 30 септември 2007 г. ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД отчита нетна печалба на неконсолидирана основа в размер на 36.756 млн. лв., увеличение с около 51.7% спрямо същия период на миналата година.

През изминалата година за същия период печалбата та е била в размер на 24.234 млн. лв.

Нетната пчеалба на консолидирана основа по неодитирани данни към 30 септември 2007 г. е в размер на 38.330 млн. лв., увеличение с около 58.1% спрямо същия период на миналата година, когато консолидираната печалба е била в размер на 24.244 млн. лв.

Днес на борсата бяха изтъргувани едва 5 акции на финансовата институциа, като цената се понижи с 6.25% до 75 лв. за лот.