Министър-председателят Сергей Станишев назначи Асен Антов и Христо Славчев за временно изпълняващи длъжността заместник-изпълнителни директори на Национална агенция „Пътна инфраструктура”.

От 1995 до 2000 година Христо Славчев е участвал в екипите по контрола и изпълнението на обекти от републиканските пътища, финансирани от ЕИБ и ЕБВР по програмите „Транзитни пътища I и II”.
От април 2007 г. до сега е началник на отдел в Министерството на транспорта. Преди това е бил главен секретар на Българската браншова камара „Пътища”, заместник-началник на направление „Поддържане и ремонт на РПМ” и директор на дирекция „Експлоатация и поддържане на републиканските пътища” в ИА „Пътища”, главен инженер в „Пътперфект” АД.

Инж. Асен Антов/роден през 1978 г./ работи от 2001 г. в Изпълнителна агенция „Пътища”. От февруари е директор на дирекция „Изпълнение на проекти със средства от ЕС”.

Все още няма назначен постоянен директор на пътното ведомство. Съществува идея да се обяви международен конкурс за позицията.