Министър-председателят Сергей Станишев свиква работна среща, на която ще се обсъди готовността на Българската банка за развитие да предоставя ресурс на търговските банки. В нея ще участват министърът на финансите Пламен Орешарски, изпълнителният директор на банката Димитър Димитров, председателят на УС на Асоциацията на банките в България Виолина Маринова и други.

Увеличаването на капитала на банката с 500 млн. лв. е една от мерките на правителството за ограничаване на ефектите от световната финансова и икономическа криза. Целта е финансовата институция да предоставя целеви кредитни линии на търговските банки за подпомагане на малките и средните предприятия.