Стара планина холд прекрати успешно първата процедура по обратно изкупуване на 105 хил. акции или 0.5% от капитала си, съобщават от дружеството.

Книжата бяха изкупени за периода 15-27 октомври 2008 г. Обявената минимална цена на обратно изкупуване беше 2.15 лв., а максималната - 2.80 лв. Така средната цена на обратното изкупуване е 2.34 лв., а общата стойност на сделките е в размер на 245.7 хил. лв.

От началото на сесията на пода на борсата са прехвърлени 1 330 лота на средна цена от 2.14 лв. или повишение от 1.91% спрямо предходната сесия.