Първоначалната продажба на емисия права от първоначално увеличаване на капитала на Експат Имоти АДСИЦ стартира днес. Методът, по който ще се осъществи процедурата, е "смесен закрит аукцион". Предложеното количество е 1 500 000 права с номинална и емисионна стойност 1 лв. Присвоеният борсов код на емисията е R2EXPAT.


Крайна дата за търговия на правата на борсата е 15 декември, а крайна дата за прехвърляне на правата– 18 декември 2007 година. Записването на акциите от увеличението на капитала трябва да приключи до 16.01.2008 година.


Учредители на Експат имоти АДСИЦ са адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко” със 70% от капитала и ДФ „Европа” – с 30%. Дружеството възнамерява да инвестира в имоти с жилищно, търговско, бизнес и хотелско предназначение, както и в селскостопанска земя и земя от горския фонд с перспектива за застрояване.


Дружеството планира да увеличи капитала си от 500 000 лв. на 2 000 000 лв. чрез издаването на 1 500 000 обикновени акции.