Инфлацията през ноември е 1.6%, а от началото на годината 11.3%, съобщиха от Националния статистически институт. На годишна база /ноември 2007 спрямо ноември 2006 г./ поскъпването е 12.6%, сочат още данните от Статистиката.

През ноември спрямо октомври са се повишили цените във всички наблюдавани групи. При хранителните стоки увеличение с 2.4%, облеклото и обувки са поскъпнали с 1.6%, транспортът с 3.7%, образованието с 1.4%. При ресторантите и хотели увеличението е с 2.5%.

Поскъпването при малката потребителска кошница, която мери изменението на 100 жизнено необходими стоки и услуги за ноември е 1.8%, а от началото на годината повишението е 17.3%.

Националната статистика вече започна да публикува и Хармонизиран индекс на потребителските цени за България, който за ноември отчита инфлация от 1.8%. Според Хармонизирания индекс поскъпването от началото на годината е 10.4%, а за една година 11.4%.

* Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към Еврозоната. ХИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната.