Кметът на район Подуяне Ева Митова и Енемона АД подписаха меморандум за изработването на общи позиции и предприемане на съвместни действия, свързани с налагането на енергийна ефективност при обществените и многоетажните жилищни сгради.

По време на разговора кметът на район Подуяне Ева Митева е информирала ръководството на фирмата, че подкрепя идеята да бъдат санирани сградите на детските градини в района и ще съдейства за представяне и на вниманието на Столичния общински съвет.

С подписа си двете страни изразяват подкрепа за европейската идея за намаляване разходите на потребление на енергия и готовност за съвместно сътрудничество с цел представяне на общи становища и предприемане на съвместни действия в областта на енергийно ефективните дейности, като съществено важен аспект от интеграцията на страната в Европейския съюз.

На 7 януари стана ясно, че Централен депозитар е вписал увеличението на капитала на Енемона АД от 9.934 млн. лв. на 11.934 млн. лв. В края на миналата година компанията направи първичното публично предлагане. Успешно бяха пласирани 2 млн. нови акции, като минимална цена за акция бе 11 лв., а максимумът 16.8 лв.

Набраните средства от първичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната дейност на Енемона АД. Предстои ръководството на Енемона да подаде заявление за регистриране на акциите за търговия на пода на борсата и решение на Съвета на директорите на БФБ-София.