Сто нови работници назначава "Стомана индъстри" , съобщи Томчо Томов - мениджър "Човешки ресурси" във фирмата - собственик "Тепро метал". Търсят се предимно кадри от основните металургични професии заради разширяване на производствените мощности, предаде БТА.

Раздвижването на международните пазари дало възможност на металургичния завод да приеме отново на работа голяма част от освободените заради кризата работници. "Стомана индъстри" бе едно от първите предприятия, засегнати от световната икономическа стагнация.

Още през ноември 2008 г. бяха съкратени около 300 души. Съгласно подписано тогава споразумение работодателят се задължи да върне на работа уволнените при благоприятна промяна на пазарните условия. Изпълняваме ангажимента си поетапно, уточни Томов.