В първия час от борсовия дебют на Зърнени храни България АД сделки с акции на компанията нямаше. Търговската сесия на БФБ стартира слабо, което даде отражение и на индексите.

Основният показател SOFIX губи 0.73% до 1703.65 пункта. Широкият BG40 регистрира леко повишение с 0.15% до 505.52 пункта, а BGREIT и BGTR30 изостават от позициите си на затваряне в събота с понижения съответно от 0.05% до 98.95 пункта и 0.32% до 1067.27 пункта.

От сините чипове най-голямо движение се наблюдава при Топливо АД. При 790 изтъргувани акции на компанията, цената им намаля с 2.16% до 28.57 за лот. ТБ Централна кооперативна банка АД също е сред губешите с 9.94 лева средна цена за акция, което е отстъпление с 1.39% при прехвърлени 12 402 ценни книжа по позицията.

В първия ден след временното им спиране от търговия, акциите на Мостстрой АД отчитат значителен спад от 90.17% до 261.38 лева среднопретеглена цена. Трябва да се има предвид обаче, че резултатът е след осъществен сплит на книжата в съотношение 10 към 1.

Рекордьорът Трейс груп холд АД стабилизира цената си при 290.45 лева за акция, което е корекция надолу с 3.96%.

Сред печелившите в сутрешната търговия е Българска роза АД- Карлово, която натрупа 9.76% до 45 лева средна цена за акци, при разменени между инвеститорите 90 ценни книги. Каолин АД също удържа на „мечите” настроения и трупа към стойността си. При 2 334 изтъргувани книжа цената им поскъпна с 0.59% до 17.14 лева . С 0.35% повишава пазарната си капитализация Софарма АД, чиито книжа се търгуват на 8.71 лева при прехвърлени 1 701 броя.

* Информацията е актуална към 10.30 часа.