Продукцията на строителния сектор в еврозоната пада с 3.3% през месец февруари спрямо месец януари. За Европейския съюз понижението е с 2.9% .

На годишна база спадовете са съответно 15.2% и 10.2%, показват данните на Евростат.

На месечна база най-големият спад се наблюдава в Румъния, където спадът е с 13.8%, следвана от Словения с 9.2% и Испания с 6%. Най-значително нарастване е регистрирано в Унгария /+6%/, Португалия /+1.4%/ и Германия /+1%/. 

На годишна база лидер по спад в строителството е България с 30%, следвана от Словения с 28.7% и Румъния с 26.9%.