Строителни инженери, енергийни и финансови експерти ще са най-необходими на страната ни след края на икономическата криза. Това прогнозира вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков пред студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Изхода от кризата Дянков представи от гледна точка на специалистите, които ще са необходими на икономиката, за да бъде постигнат ускорен икономически растеж след излизане от рецесията.

По думите му, структурата на икономиката на страната ни след кризата е отчетена и отразена в заложените от правителството приоритети. Сред тях са и ускореното изграждане на нова и подобряване на наличната инфраструктура, както пътна и железопътна, така и енергийната, свързана най-вече с реализацията на проектите за пренос на енергоресурси, в които България активно участва. Друг двигател на икономическия растеж след кризата ще бъде селското стопанство, смята министърът.

Сред перспективните области, в които младите хора могат да намерят ефективна реализация след излизане от кризата, той открои още застрахователната сфера и инвестиционното посредничество.