Русенската компания Булмаркет ДМ ООД подписа договори с международната финансова корпорация IFC, част групата на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране от общо 20 млн. евро за изграждане на първия от 3 терминала за втеченен природен газ на територията на България.

Общата стойност на проекта е 32 млн. евро, като допълнително 5 млн. евро ще бъдат отпуснати след реализиране на първия етап. Булмаркет ДМ участва със собствено финансиране в размер на 7 млн. евро.

За реализирането на този проект се работи вече година и половина. През този период в Булмаркет са извършени няколко одита, финансови, технически, социални и др.

България внася приблизително 90% на сто от потребявания в страната природен газ от Русия. "Ето защо, отваряне на прозорец към това алтернативно гориво помага за диверсификация на доставките и подобряване на енергийната сигурност", коментира директорът на ЕБВР за България Даниел Берг.

Реализирането на проекта ще превърне Булмаркет ДМ в първия български вносител и дистрибутор на втечнен природен газ.

Друга част от средствата ще бъдат насочени за разширяване на инфраструктурата на бизнеса на компанията и рефинансиране на дълг към българска банка.

Първият етап от проекта предвижда изграждане на терминал в гр. Русе, който ще се реализира и с грант от Европейската комисия /50 % от стойността/ по програма LNG Masterplan Rhein-Main-Danube, закупуване на 18 контейнера и привличане на 30 бизнес клиента.

До края на 2015 година трябва да бъде реализиран и да оперира с първите 5 клиента. Очакванията са първоначално продажбите да са около 3000 тона втечнен природен газ месечно.

При успешна реализация ще продължи финансирането на останалите два етапа- изграждане на терминали в София и в Пловдив.

В момента Булмаркет ДМ се явява и един от основните доставчици на горива за т.нар. off-grid клиенти, несвързани към газопроводната или газопреносна мрежа. Тази дейност фирмата изпълнява повече от 10 години и има стабилен пазарен дял.

Втечненият природен газ е с по-висока чистота и калоричност с над 15% на сто от този, който се пренася по газопровод или е сгъстен. Поради спецификата на различните агрегатни състояния, при транспортиране на компресиран газ чрез специализирана цистерна могат да се пренасят максимум 4 тона, докато в течно състояние, до 20 тона. Това автоматично намалява цената на логистиката.