Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ е закупило урегулиран поземлен имот с площ от 2080 кв. м. в гр. Балчик за сумата от 3млн. евро с ДДС, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на БФБ-София.

Върху имота има построена масивна търговска сграда, състояща се от хотелска част, ресторантска част и технически помещения с обща застроена площ на цялата сграда от 1635 кв. м.

По Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, върху имота могат да се построят хотелска част от 3475 кв. м., ресторант от 594.49 кв. м., лоби бар от 70.18 кв. м., басейн с кафе аперитив – 489.13 кв. м. и 9 броя магазини с обща застроена площ от 223.80 кв. м.

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ е продало поземлен имот, находящ се в гр. Самоков, от 29999 кв. м., ведно с построените върху имота сгради, като не е посочена цената, за която е бил продаден. Припомняме, че дружеството със специална инвестиционна цел придоби горепосочения имота за сумата от 1.6 млн. евро през април тази година.