Св.Св.Константин и Елена Холдинг увеличи дела си в капитала на дъщерното дружество Консорциум Марина-Балчик АД до 65 на сто, съобщиха от борсата. Това е станало съгласно подписан договор за покупко-продажба на акции от 13 ноември тази година. В следствие на този договор холдингът придобива всичките 5 броя поименни акции, всяка с номинал от 500 лева в капитала на акционерното дружество Консорциум Марина-Балчик, от акционера Вимпел ООД.

През май тази година "Консорциум Марина - Балчик" спечели концесията на яхтеното пристанища в Балчик, коието е отдадено за 35 г. През първите две години концесионерът трябва да инвестира 200 хил. лв., а до десетата година - 2 млн. лева. Завършени са и всички процедури по изготвяне на документите за сертифициране на пристанището, както и за придобиване на сертификат за оператор на яхтено пристанище.

От пресцентъра на "Св. св. Константин и Елена" АД съобщиха преди време, че на база обобщените оферти е избран изпълнител на етап I за разширяване и оборудване на източното крило на съществуващата буна. Предстои да се монтират плаващи понтони, които ще обособят допълнителна бухта за акостиране на луксозни яхти.