До 2050 г. се очакват около 405 млн. международни eмигранти в световен мащаб по данни на Световната банка. Не може повече да си представямe икономиката, културата и обществата без да включим елемента на човешката мобилност. Феноменът на eмиграцията е неизбежен.

Това заяви заместник-генералният директор на Международната организация по миграция Лаура Томпсън по време на публична лекция в София на тема „Съвременни миграционни тенденции”.

Вече казваме, че XXI век е векът на миграцията. Човешката мобилност днес е ясно изразен феномен. За всички нас това е явление, което присъства навсякъде. Става дума за 247 млн. международни емигранти и 700 млн. вътрешни емигранти. Един от всеки 7 души мигрира в някаква посока в света, тази тенденция е нашата действителност, която ще продължава да ни съпътства”, прогнозира Томпсън.

Тя разграничи емигрантите в няколко категории - икономически емигранти, които търсят по-добра работа, студенти, хора, които искат да се съберат с членове на семействата си, бежанци, и лица търсещи убежище.

Като друг фактор на емиграцията, Томпсън изтъкна природните бедствия, като само между 2008 г. и 2013 г. 27 млн. души са се разселили поради тази причина. Тя даде за пример 2010 г., когато заради големи наводнения 20 млн. души са засегнати в Пакистан. От земетресението в Непал тази година, пък са били засегнати 8.1 млн. души, от които 127 000 са се изселили във вътрешността на страната.

Още 60 млн. души се преселват поради политически конфликти или война. За първи път има толкова високи нива на емиграция след Втората световна война. Има повече от 4 млн. сирийци, които пребивават в Турция, Йордания и Ливан. 7.6 млн., пък са хората вътре в Сирия, които имат нужда от помощ”, каза заместник-генералният директор на Международната организация по миграция.

Тя добави, че повече от 500 000 са подадените молби в Европа от сирийски граждани с искане за убежище.

Вече 9% от трудовия пазар в държавите-членки на Европейския съюз се генерира от имигранти. А 18% от големите американски компании са основани от имигранти.

Около 50% от световното население живее в градовете, което генерира и огромна вътрешна миграция във всички страни.

През 2015 г. повече от 23 500 бежанци, мигранти и лица, търсещи убежище са пристигнали в България. По-голямата част от тези хора не възприемат България като крайна дестинация, а като транзитна точка. Най-много са сирийските кандидати за убежище, следвани от тези от Афганистан и Ирак.

Лаура Томпсън цитира и данни на НСИ, според които населението на България ще се свие до 5.5 млн. души през 2060 г., намалявайки с 27.3%. В тази връзка страната ще се сблъска с нуждата от привличане на имигранти и проблема за тяхното интегриране и превръщане в бълхарски граждани.

Томпсън обобщи, че през последните 25 години повече от 1.2 млн. българи са напуснали родината си, което съставлява 13% от най-активното население. Има големи български общности в САЩ, Гърция, Испания, Великобритания, Италия, Германия и Канада. А най-голямата българската общност вероятно е в САЩ.

Общо 12.2 млрд. лв. е достигнал обемът на средствата, които българите зад граница изпращат обратно в България през последните две години. /БГНЕС/