Световната банка отпуска 500 млн. долара заем на Турция. В подписаното споразумение между южната ни съседка и финансовата институция е посочено, че средствата се предоставят на правителството като подкрепа на усилията му да повиши заетостта и икономическият растеж на страната.

Турското правителство изпълнява такава програма за намаляване на безработицата още от средата на 2007 година чрез серия от законодателни мерки.

Отделно от този заем Световната банка ще отпусне още 200 млн. долара на Турция за насърчаване на малкия и среден бизнес, който е изправен през затруднения в условията на разрастваща се финансова криза.

Източник: Today's Zaman