Преките загуби на световната икономика в резултат на настоящата финансова криза ще достигнат 2.8 трилиона долара, се казва в "Стабилизационния доклад" на Банк ъф Ингланд.

Финансовата институция два пъти е увеличила прогнозата си за размера на загубите в сравнение с оценката си, направена през май. Експертите на Банк ъф Ингланд отбелязват, че рисковете за световната финансова система се запазват и редица от тях имат тенденция към усилване.

Сред секторите, които са заплашени от по-нататъшни сътресения, в доклада се посочват инвестиционните хедж-фондове. В момента те изпитват остър недостиг на кредитни средства. Трудностите пред хедж-фондовете, които през последното десетилетие бяха една от важните съставни части на световния финансов пазар, могат да доведат до нова кризисна вълна в цялата структура на световните финанси.

В кризисната зона се намират и застрахователните компании, в чийто активи има значително количество ипотечни полици от американския пазар, които в момента са напълно обезценени.

Източник : БГНЕС