Световният икономически ръст може да се забави до 1% през 2009 г. от 2.5% през настоящата година, става ясно от доклад на Организацията на Обединените нации /ООН/. В него се призовава за координирани международни пакети за стимулиране на сетовната икономика и ограничаването на ефекта от финансовата криза върху по-бедните държави.


Повечето от развитите икономики навлязоха в рецесия през втората половина на 2008 г., а икономическото забавяне се е разпространило върху развиващите се страни и икономиките в преход. Мащабна финансова стимулация, координирана от големите световни икономики може да предотврати пика на кризата, се казва в доклада. Чрез него ООН приканва за по-строги бъдещи регулации на финансовите пазари, осигуряване на достатъчна международна ликвидност и преразглеждане на международната резервна система. Тегленето на капитал от развиващите се икономики ще продължава да бъде по-голям от притока.