Всеки ще може да подаде заявление за копие от свидетелството си за брак, за раждане и смъртен акт на родителите си по интернет.

В момента хората губят часове на различни гишета в общините, за да подадат молба и след това още веднъж толкова, за да си получат документите.

Регистрите за БУЛСТАТ, актове за смърт, раждане и брак, личните данни, имотите и кадастърът станаха част от 100-те услуги, които ще бъдат напълно автоматизирани в рамките на проект "Развитие на административното обслужване по електронен път".