Пътуванията на българи в чужбина през април са намалели с 29.5 на сто спрямо същия месец на миналата година, показват данните на националната статистика. Увеличили са се пътуванията към Дания – с над 84 на сто, Израел – 15.6 процента, Япония – над 14 на сто, Турция – 7 процента и Холандия – над 4 на сто.

Пътуванията на българи към други дестинации са намалели, като най-силен е спадът към Ирландия – с 96,6 процента и Финландия – 75 на сто. Пътуванията към съседни страни също отбелязват спад, като най-голям е този към Гърция – с над 55 процента, към Румъния пътуванията намаляват с над 42 на сто, а към Сърбия – с 38 процента, към Македония – с над 6 на сто.

През април българите са пътували най-много зад граница по служба, като командировките са 44 процента от пътуванията. Пътуванията извън страната „на гости” са били 31.8 на сто от общия брой, а екскурзиите са били 19.4 процента.

Посещенията на чужденци в страната ни обаче са се увеличили със 7 процента през април. Ръстът при транзитните преминавания е най-голям – 36 процента. Увеличение е отчетено и при екскурзиите – 2.1 на сто. 7.5 процента е увеличението при посещенията с друга цел. Командировките на чужденци у нас са били с над 18.2 на сто по-малко, а гостуванията – с 2.1 процента.

Посещенията на чужденци от страните от ЕС се увеличават с 2.8 на сто. Най-голям е ръстът при словаци и италианци - съответно с 37.4 процента и 37.1 на сто. Намаление е отчетено на посещенията на румънци - с 12 процента.

Посещения на руснаци са се увеличили драстично - с 44.4 процента, на сърби - с 32.2 на сто, а на норвежци - с 28.4 процента.

През април транзитно преминаващите са формирали най-голям дял от общия брой посещения – 33.3 на сто, следвани от посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия – 32.3 процента, със служебна цел – 17.5 процента, по други причини – 14.6 на сто, и гостуване – 2.3 процента.