Среднодневно количество продукция от 315 тона постигна след модернизация и утрояване на производствения си капацитет Свилоцел ЕАД. Това прави по 110 хил.тона годишно, се съобщава в информация до медиите.

Компанията очаква да достигне пълен капацитет от 150 000 тона годишно през 2009 година.

„Това е повратна точка за развитието на предприятието и неговите служители и заслужен успех след трудния период на реализация на проекта за модернизация. Поднасям моите поздравления на всички, на които се дължи това постижение!”, заявява Оси Коконен, председател на Съвета на директорите на Свилоцел ЕАД.
Компанията е 100% дъщерно дружество на публичната компания Свилоза АД и в нея е съсредоточена основната дейност на Групата Свилоза – производство и търговия на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина, която намира широко приложение като суровина за производството на различни видове хартия.

Проектът за модернизация на завода за целулоза в Свилоцел ЕАД започна още през 2005 година. Цялостният проект възлиза на 60 млн. евро, в това число отпуснати кредити на обща стойност 28 млн. евро от Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ и Нордик инвестмънт банк /НИБ/.

Основни елементи на тази мащабна инвестиционна програма бяха монтажът на нова инсталация за изсушаване на целулозата, реконструкцията на содорегенерационния котел и подобряване на екологичното състояние на целия комплекс в съответствие с европейските екологични норми.

Производството в завода беше спряно за монтажни работи от септември 2007 година до края на февруари 2008 година.

В сравнение с предходната година, Свилоцел ЕАД успява да постигне повишение на качеството и продажната цена на целулозата. Дори и увеличеният обем на продукцията не е достатъчен, за да задоволи търсенето на купувачите.

Свилоцел ЕАД е водещ регионален доставчик на целулоза. На местния пазар в България се пласира по-малко от 5% от произвежданата целулоза.

„В момента пазарите на целулоза по света са обвързани с курса на щатския долар, който драматично се понижи спрямо еврото”, допълва Коконен.

„Дисбалансът между търсенето и предлагането на пазара на най-висококачествените видове хартия за печат на този етап също затруднява повишението на цените. Дългосрочните тенденции обаче са в наша полза, тъй като тези видове хартия ще бъдат все по-широко търсени в нашата индустрия, а увеличеният производствен капацитет и оптимизираните технологични процеси дават допълнително конкурентно предимство на Свилоцел ЕАД предвид на постоянното увеличение на цените на дървесината, енергията и другите суровини”.

В днешната сесия книжата на Свилоза АД загубиха 9.69% от стойността си до 4.10 лв. за лот, при прехвърлени 220 акции.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.