Химическият комбинат Свилоза АД–Свищов спира да работи заради финансовата криза. Заводът е най-големият производител на целулоза на Балканите и около 97% от произведената продукция се изнася в чужбина.

Предприятието за производство на целулоза – Свилоцел е в процес на спиране и от следващата седмица няма да работи, информира мажоритарния собственик на Свилоза АД – Красимир Дачев. Падналата цена на целулозата на международните пазари с близо 50% е причината за спиране на производството. Международните пазари се сринаха и от 550 евро, цената на целулозата падна на около 400 долара, а дървесината в България продължава да се вдига и затова е взето решение, продукцията да не се продава под себестойността си, обясни Дачев. Само за последните 5 месеца на м.г. загубите за предприятието са около 6 млн. евро

За да се ограничат загубите, работниците от Свилоцел ще бъдат пуснати в платен годишен отпуск. В Свилоцел работят около 360 души, но в другите фирми, обслужващи производството са заети още стотици. Красимир Дачев информира още , че ако сега се спре работа, разходите ще се ограничат до под 1 млн. лв. на месец, а ако производството продължи – загубите ще надхвърлят 3 млн.лв. месечно. Очаква се комбинатът в Свищов да възстанови работата си в края на март, посочи мажоритарният собственик на Свилоза АД.

В днешната сесия сделки с книжа на дружеството няма.

* Не е перпоръка за вземането на инвестиционно решение!