Кризата не е най-страшният призрак, който броди из цеховете на свищовския производител на целулоза, Свилоза АД. В интервю пред DarikFinance.bg председателят на Съвета на директорите и мажоритарен собственик на дружеството Красимир Дачев сподели, че вътрешните проблеми и мащабните реконструкции оказват достатъчна тежест. Към края на тази година предприятието очаква да завърши на планирана загуба, а резултатите до момента показват работа на непълен капацитет. Според Дачев кризата ще свие пазарите, но предимството на Свилоза АД се крие в това, че компанията е по-гъвкава от мастодонтите в бранша, разполага с логистика и може да предложи атрактивни цени. Дачев изтъкна, че индустрията има редица предимства пред останалите бизнеси и в този момент на криза ще се разкрие величието й. Той посочи, че в производството печалбите са 3 до5%, стигат и до 8% в добри години, но в моменти на трудност и загубите са в същия диапазон. Според него корените на глобалната финансова криза се крият в голямата черна дупка, която се направи от американските банки. Тази виртуална пробойна сега трябва да бъде запълнена с истински пари.

Какво може да направи правителството, за да ни предпази от кризата?

С тези инжекции, които се дават на банките, правителството трябва да направи процеса прозрачен. Говоря за това преминаване на парите през банките и стигането им до адресатите. Защото този бонус не е за банката. Той се дава на банката в качеството й на дистрибутор. Съмнявам се обаче, че това ще стане. Помним, когато имаше ограничено кредитиране преди няколко години. Тогава се получи ограничаване в кредитирането на индустрията, а не на потребителите, а в същото време идеята на централната банка бе друга. Така стана, че банките не бяха проконтролирани.

Според мен, не е нужно нищо повече, освен прозрачност. Това е, което липсва в България. Всъщност, чрез тази методика правителството ще защити и себе си. Ще се предпази от грешки.

Какво може да направи бизнесът, за да се предпази?

Бизнесът трябва да направи една инвентаризация на плюсовете и минусите. Плюсовете да ги забрави и да се концентрира върху минусите. Трябва да се запушат дупките, защото ние сме като една лейка - отвсякъде изтичат пари.

Нужен ни е елемент на предвидимост.

Смятате ли, че вече се спекулира с кризата?

Разбира се, спекуланти има за всичко. Отидете на гробищата. И там има. Всеки гледа от тази ситуация да направи нещо. Но този процес ще мине, ще се види кой каква беля е направил.

В дългосрочен план какво ще се случи?

Нищо няма да се случи. Нас и с ДДТ да ни ръсят, няма от какво да се плашим. Ще се оправим, устойчиви сме. Едни ще излязат по-богати от кризата, някои ще отидат в историята. Но това ще бъде един сериозен катализатор за всички фирми, за всички сфери в обществото.

Напоследък, в тези смутни времена много се вглеждам в измамниците. В България на международните измамници им сваляме шапка, с уважение се отнасяме към тях. Този продължаващ респект трябва да спре.

Вече не е 80-та, 90-та година, обиграхме се вече. Така че съм много впечатлен как все още има място за измамници. Много ниско е нивото и на политици, и на обществената непримиримост към тези неща. Всеки гледа скандала, а не вижда престъплението. Това е интересно за мен. Но може би и това е част от еволюцията.

Всичко за финансовата криза в България, четете тук


Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа

* Материалът не е препоръка за покупка или продажба на акции