Свиневъдство- Преславец АД, град София слиза от регистъра на публичните дружества, а търговията с книжата му се прекратява временно от утре, 15 февруари.

С решение на заместник- председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор над инвестиционната дейност Димана Ранкова дружеството се отписва като публичен емитент на ценни книжа.

Предложение за отписване на Свиневъдство- Преславец АД от публичния регистър залегна в дневния ред на общо събрание на акционерите и бе отправено от Мел Холдинг АД, който е основен акционер в дружеството.

Предметът на дейност на дружеството е животновъдство, производство на свинско месо и търговия.