Софийски градски съд вписа увеличението на капитала на Евролийз Ауто АД. С това първият етап от пътя на новата емисия акции към борсата приключи.

Дарик финанс припомня, че увеличението на капитала на компанията бе извършено в края на миналата седмица чрез издаването на 4 132 800 нови акции с номинална стойност 1 лев. По този начин основният капитал на Евролийз Ауто АД нарастна от 4 876 200 лева на 9 млн. лева.

Със същото решение на магистратите в столицата се регистрира и промяната в Съвета на директорите на компанията. Тя касае влизането на ново лице в управителния орган. Това е Георги Денков, с когото се допълва екипът на досегашния ръководен състав от Кирил Бошев и Асен Асенов.