Оздравителният план на Кремиковци вероятно ще бъде върнат от съда за доработване. Това съобщи за Дарик синдикът на дружеството Цветан Банков. По думите му – вероятно Софийски градски съд ще даде допълнителен срок за изготвяне на оценка на активите на комбината и изясняване на броя на кредиторите. В момента се изготвя такава оценка.

На заседанието на кредиторите на комбината в средата на месеца синдикът бе натоварен със задачата да избере оценители на активите. Оздравителният план бе внесен в съда на 29 юни – в последния възможен ден. Въпреки че всеки един от кредиторите имаше право да представи свой план, единствено Цветан Банков внесе такъв документ.

По думите на Банков връщането на оздравителния план за допълнителни уточнения е очаквано. Документът предвижда капитализация на дълга. Синдикът допълни, че за да се поиска разсрочване на публичните задължения на комбината, е необходимо становище на министъра на финансите. Освен това в закона има точно разписани стъпки за капитализация на дълга, които изискват още време.

Оздравителният план на Кремиковци предвижда още съкращения, които ще се направят поетапно. В комбината ще останат да работят 2 500 души.