Действието на клаузата, според която клиентите на ЕVN могат да претендират за обезщетение само в 90-дневен срок, бе преустановено от Пловдивският окръжен съд.

До сега тя фигурираше в Общите условия на договорите за пренос и продажба на електрическа енергия на дружеството.

Съдът се произнесе по повод исковете на Комисията за защита на потребителите срокът за получаване на обезщетения при неизпълнени ангажименти от страна на ЕVN да бъде по-дълъг.

Според институцията въпросната клауза е неравноправна, тъй като не е съобразена с 3-годишния срок за погасяване на вземанията за обезщетение в Закона за задълженията и договорите.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд Пловдив.