По непотвърдена информация, кюстендилското предприятие Торготерм АД е съкратило близо 20 работници. Оптимизацията на персонала е извършена през миналата седмица, като синдикалната секция на КНСБ в града и службата по заетостта не са уведомени официално за случая.

По данните от неконсолидирания отчет към шестмесечието на 2008 година Торготерм АД е на загуба от 175 хил. лв., при печалба в размер на 939 хил. лв. за същия период на миналата година. Приходите от дейността са намалели от 7.3 млн. лв. на 5.4 млн. лв., сочат още данните.

Торготерм АД е производител на професионално кухненско оборудване предназначено за ресторанти, барове, столове, заведения за обществено хранене. Публично е от началото на 2008 година. В инвестиционния план за тази година бе заложено обучение на персонала за 100 000 евро, които да бъдат осигурени като безвъзмездна финансова помощ.

Дружеството е активен кандидат по европейски проекти и програми.

На последното общо събрание на акционерите от 27 юни бе взето решение за изплащане на тантиеми за ръководството в размер на 60 хил. лв. Право да го получат бе гласувано на членовете на Съвета на директорите за достигане на добри финансови резултати към 2007 година.

Остатъкът от печалбата за 2007 година, която е в размер на 921 хил. лв., бе гласувано да се разпредели като дивидент, чийто брутен размер на акция е 0.307 лв.

В днешната сесия сделки с книжа на дружеството няма. Миналия четвъртък, 9 октомври,  при цена 5.80 лв. средно за лот преминаха 1 006 ценни книги, като ръстът по позицията бе 4.32%.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.