Близо 700 000 лева са похарчени за обучението на държавни и общински служители как да управляват риска, съобщи Петрана Павлова от финансовото министерство. Парите са по Оперативна програма „Административен капацитет”, като началната стойност на проекта е била над един млн. лева. Над 300 000 лева са икономисани и могат да бъдат договорени.

Въпреки че в частния сектор управлението на риска е добре позната дейност, в държавните и общински структури все още няма разработени стратегии. Затова повече от година от финансовото министерство работят по съставянето на карта на най-често срещаните рискове в публичния сектор. Основните рискове за всяка една организация от публичния сектор са свързани с недостатъчния финансов ресурс, често промяна в нормативните актове, свързани с дейността на публичните организации, недостатъчен административен капацитет, голямо текучество на персонал, каза Петрана Павлова.

В проекта пилотно са участвали общините Плевен и Благоевград, финансовото и икономическото министерства. Във ведомството на Дянков проектът работи от около година. След въвеждането на стратегията за управление на риска са въведени периодични срещи и докладвания за анализ на текущото финансово състояние по бюджета, обясни Павлова.

Някои общини дори са платили на външни консултанти да им разработят стратегия, но така и не са внедрили работещ проект. На сайта на финансовото министерство могат да бъдат открит списък с най-честите рискове в публичния сектор и примерен вариант на стратегия, от който общините могат да се възползват безплатно.

Близо 22 % от средствата по Оперативна програма „Административен капацитет” вече реално са усвоени по различни проекти. Това са над 76 млн. лева. Общо договорените средства по програмата са 136 млн. лева или около 40 на сто от цялата програма.