Годишният процент на разходите /ГПР/ представлява реалната цена на кредита, защото включва в себе си лихвата плюс банковите такси и комисиони.

Таксите и комисионните, които банките начисляват, са многобройни - за разглеждане на кредита, за отпускане - еднократно върху размера на кредита при усвояването, за управление, за ангажимент и т. н.

По тази причина потребителите трябва да се информират именно за този показател на първо място, а не върху лихвата, която рекламират банките. Още повече, че често, за да направят по-привлекателен продукт, финансовите институции предлагат кредити с ниска лихва първата година, което е изключително заблуждаващо.

Последните данни на БНБ за месец април 2010 г. показват разлика между лихвите, начислявани от банките, и ГПР от около 1 процентен пункт средно. Това означава, че таксите и комисионните, които банките начисляват по различните кредити, оскъпяват заема с този 1 процентен пункт.

За да добиете представа какво означава в парично изражение това  ще дадем следния пример. При ипотечен кредит от 30 000 евро с лихва 9% и период от 25 години средната вноска е 252 евро, което в края на периода означава изплатени 75 600 евро. В същото време, същият кредит с 10-на лихва вече представлява вноска от почти 273 евро, или общо 82 000 евро.

Както се вижда от таблицата по-долу, най-високи са таксите и комисионните при потребителските кредити, които добавят 1.26 процентни пункта към стойността на заема.

При ипотеките в лева надбавката е 0.72 процентни пункта, а в евро - 1.02 процентни пункта.

profit.bg