Университетите пак сами ще определят таксите за платени магистратури, без да има нормативно определен таван или минимум. Около тази идея се обединиха вчера представители на висшите училища и на правителството по време на дискусия за промени в закона за висшето образование.

Миналата година заради въвеждането на платено обучение за бакалаври депутатите приеха текстове, които предизвикаха хаос при изчисляването на таксите за платените магистри. В резултат сумата беше фиксирана според издръжката и субсидията за определената специалност.

Сега отново всеки университет ще има право да я определя без таван. Заради изключително ограничените бройки по държавна поръчка, повечето магистратури у нас са платени. Очаква се промяната да влезе в сила още от следващата академична година.

На същата дискусия вчера цялата власт застана зад спорни поправки, които отварят вратата за безконтролна търговия с дипломи. Промените в закона за висшето образование бяха предложени от Асоциацията на частните висши училища и неочаквано се оказаха в съзвучие с последвалите идеи на Бойко Борисов за внос и износ на студенти.

Поправките позволяват на вузовете да се сдружават с други организации за съвместно обучение на студенти и да изнасят обучението си в чужбина чрез "образователен франчайз". Сред инициаторите на законопроекта е Варненският свободен университет, който има интерес да разкрие такъв филиал в Кипър.

Извън тези пожелателни текстове, законопроектът не изяснява въобще как тези звена ще издават дипломи и кой ще ги контролира. Според образователни експерти под благовидната форма на сдружаване за учебна дейност например дипломи могат да започнат да издават съвсем легално и незаконни филиали. Текстовете не държат сметка и как издаваните в трети страни дипломи от името на български университети ще отговарят на европейските изисквания.

Министрите на образованието Сергей Игнатов и на финансите Симеон Дянков мотивираха предложенията с необходимостта да се привличат чужди студенти и да се либерализира режимът по признаване на дипломи.

"Важно е да привлечем чуждестранни студенти, важно е. Това е невероятна реклама за страната, невероятно влияние в тези държави. Чисто в икономически план те плащат квартири, храна, услуги и това отива като данък във финансовото министерство и като такси във вашите университети", заключи и премиерът Бойко Борисов.

Контра

Само три университета се обявиха срещу поправките.

"Има опасност да отворим вратата пред български университети, които на българска територия да се сдружават с организации, които не са университети и да им делегират правата да обучават студенти. Това е много опасно", предупреди зам. -ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков. Според ректора на ТУ-София проф. Марин Христов трябва да има условия, при които вузовете да признават дипломите.