Таксите за преводи към държавния бюджет са два – три пъти по-високи от останалите такси за преводи. Това стана ясно по време на конференция, посветена на защитата на потребителите. Според Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители” – държавата е направила банките монополисти в този сектор.

Николов предложи три възможности за решаване на този проблем. Едната от тях е забрана за банкова дейност на територията на държавните учреждения; другата е въвеждане на задължителен таван за размера на таксите в банките, които работят на територията на учрежденията. Третият вариант е връщане на касите в държавните институции.

По време на конференцията бе предложено и лихвите по заемите да се изчисляват на базата на междубанков лихвен процент, а не с базов. „С базов лихвен процент банките си застрелват своите длъжници”, заяви финансистът Любомир Христов.