ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД получи европейски сертификат с разширен обхват, даден от оторизирания орган ТЮФ Рейнланд. Документът удостоверява работата на блокове 1, 2, 3, 4, 7 и 8 със сероочистващи инсталации и разширява обхвата на този от февруари 2009 г.

Новият сертификат бе издаден след проведения през ноември миналата година първи надзорен одит на Системата за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 и е валиден до месец февруари 2012 г.

ТЕЦ Марица Изток 2 получи европейския документ благодарение на навременната реализация на Проекта за рехабилитация на блокове от 1 до 6 и изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 1 и 2, 3 и 4. Сероочистващата инсталация за първите два блока бе пусната на 13 октомври 2008 г., а тази за блокове 3 и 4 – на 12 юни 2009 г.

Сероочистващите инсталации за блокове 7 и 8 работят от 2002 г. и са първите, изградени на Балканския полуостров.