Банките и телекомите са основните възложители на фирмите, които събират дългове. Възложените на колекторски агенции дългове за първото полугодие са над 983 милиона лева, в сравнение с 820 милиона за същия период миналата година.

Според Александър Грихилес от Асоциацията на колекторските агенции в България това обаче не означава, че се е увеличила задлъжнялостта на българина.

Основната причина за ръста на възложените дългове за събиране се дължи на промяната в политиката на телекомите за събиране на задължения. Причината за различната политика на мобилните оператори, по думите на Грихилес, е, че сметките за телефон са сред последните в приоритетите ни, когато плащаме.

Така телекомите са възложили на колекторските фирми 432 милиона лв. спрямо 146 млн. лв. за същия период миналата година.

Председателят на асоциацията Райна Миткова-Тодорова заяви, че профилът на длъжника е мъж, около 50-годишен, с добро образование, живеещ в голям град, със собствен бизнес преди годините на кризата.

Милена Виденова, член на Асоциацията, обясни, че основната причина за тройния ръст на възложените междуфирмени вземания е повишаването на популярността на събирането. Основният обем дългове на фирмите се дължи на фалита на КТБ.

Повечето компании от асоциацията са скептични за платежоспособността на домакинствата. Очакванията им са за влошаване на възможностите за плащане на потребителите през втората половина на годината.