В последния месец на годината банките показаха завидна активност – отново в сегмента срочни депозити. Тенденцията за намаляване на лихвите им се запази и през декември.

Месецът отмина и под знака на изключително ниска, дори липсваща активност при кредитите.

За разлика от кредитирането, декември се оказа особено динамичен при застрахователите. В разгара на кампанията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” голяма част от предложенията на застрахователите, обаче,  бяха по-скъпи, което беше в противовес на обичайната практика цените да падат в този период.

Срочни депозити

През декември се запази тенденцията от преди няколко месеца на понижаване лихвите по срочни депозити. Лихвите по тримесечните срочни депозити в BGN и  EUR достигнаха стойностите си от март – април 2009 г.

През изминалия месец не липсваха нови промоционални предложения на банките, които бяха свързани с настъпващите коледни и новогодишни празници. Това, от друга страна, беше съпроводено и с прекратяване на някои от най-добрите промоционални предложения по срочни депозити, предлагани до момента. 

Потребителски кредити

През декември нито една банка не предприе каквито и да е стъпки към промяна на условията по потребителските заеми. Банките акцентираха за пореден месец върху условията по депозити и поради тази причина в страни от полезрението им останаха не само потребителските, но и ипотечните кредити.

Жилищни и ипотечни кредити

Само две банки през декември демонстрираха активност по отношение на таза категория кредити. Юробанк И Еф Джи България премахна таксата за усвояване на кредита, която до този момент беше 1.50% от размера на заема, а Райфайзенбанк намали с 0.60 процентни пункта лихвите си за заеми над 15 г.

Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 31.12.2009 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”

В разгара на кампанията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” застрахователните компании също се оказаха доста активни. За разлика от изминали кампании, обаче, за пръв път не беше забелязано цените на застраховката да се понижават, поне не масово.

Индекс МОИТЕ ПАРИ (BGN)

Макар и банките да не бяха активни в края на годината и само 2 от включените в индекса да коригираха условия по офертите си, показателят отчете спад до 11.41% за четвърти пореден месец през декември.

Индекс МОИТЕ ПАРИ (EUR)

През последния месец от 2009 г. показателят достигна ниво от 10.00%, което е с 8 базисни пункта по-ниско от ноември.

Moitepari.bg